Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Arhiva vijesti na dan 28.06.2016.

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije, odložena rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH . . . dalje

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA . . . dalje

PREDSTAVNICI RS SE POVUKLI IZ CENTRALNOG POPISNOG BIROA . . . dalje

ADAPTACIJA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU ŠTETNA I NEPRIHVATLJIVA ZA RS . . . dalje

NASTAVAK PREGOVORA O ODREDBAMA NOVOG OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA 29. JUNA 2016. GODINE: Najviše sporenja između poslodavaca i sindikata u vezi je sa pitanjima regresa, godišnjeg odmora, rada praznikom i prekovremenog rada . . . dalje