Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Donijeta Odluka o negativnom sukobu nadležnosti između Osnovnog suda u Zvorniku i Poreske uprave RS

26. januara 2022. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i sedamdeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, te o sukobu nadležnosti između organa izvršne i sudske vlasti.

Više

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Nacrt zakona o audio-vizuelnim djelatnostima. Donijeto više podzakonskih akata

Vlada Republike Srpske donijela je, na 154. sjednici u Banjaluci, Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzije. Ovom Odlukom je predviđeno da se opšti bod i penzije vanredno usklade tako da se povećaju za 0,64 % počev od 01. januara 2022. godine. Zajedno sa redovnim usklađivanjem penzija od 01. januara 2022. godine, koje iznosi 3,36 %, penzije ostvarene do 31.12.2021. godine će biti uvećane za ukupno 4 %.

Više

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

Vlada Federacije BiH je u Sarajevu, na 300. redovnoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 24.1.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 27.1.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Ko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju državu Bosnu i Hercegovinu, njenu zastavu, grb ili himnu, kazniti kaznom zatvora do jedne godine

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, koji predviđa da će se “ko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju državu Bosnu i Hercegovinu, njenu zastavu, grb ili himnu, kazniti kaznom zatvora do jedne godine”.

Više

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU KANTONA SARAJEVO: Nacrt zakona uskoro pred zastupnicima Skupštine KS

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić izjavila je da će se novi Nacrt zakona o visokom obrazovanju vrlo brzo naći pred zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo.

Više

INDEKS PERCEPCIJE KORUPCIJE: BiH među tri najgore zemlje u Evropi po percepciji korupcije

Prema ovogodišnjem Indeksu percepcije korupcije (Corruption Perception Index - CPI) Bosna i Hercegovina zauzela je treće najgore mjesto u Evropi s ocjenom 35, na skali od 0 do 100, što je ukupno pozicionira na 110. mjesto od 180 zemalja, a lošiji rezultat imaju samo Ukrajina i Rusija.

Više