Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Drugi rebalans Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 36. posebnoj sjednici Drugi rebalans Budžeta Republike Srpske za ovu godinu, po hitnom postupku, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, po hitnom postupku.

Više

POČINJE UVOĐENJE NOVOG MODELA RADA U SUDOVE U BIH

O rezultatima primjene novih modela rada u općinskim sudovima u Širokom Brijegu, Ljubuškom i Konjicu, govorilo se tokom posjete predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog, Sudske administracije Švedske i Okružnog suda u Ostersunda, u oktobru 2022. godine.

Više

SPOR NAPREDAK ZAKONODAVSTVA BIH NA PUTU PREMA EVROPSKOJ UNIJI

Iako je Bosna Hercegovina kao potpisnicu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU obavezna da bh. zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji ka kojoj se teži, ipak se naša zemlja kreće puževom brzinom na tom putu.

Više

NEOPHODNO UNAPREĐENJE MEDIJSKOG ZAKONODAVSTVA

Predstavnici parlamenata i novinarskih udruženja iz četiri države zapadnog Balkana, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije su na susretu u Parlamentarnoj skupštini BiH ustanovili da je neophodno da dođe do unapređenja medijskog zakonodavstva u zemljama regiona.

Više