Zastava Srbije

SPOR NAPREDAK ZAKONODAVSTVA BIH NA PUTU PREMA EVROPSKOJ UNIJI

27.10.2022.


Iako je Bosna Hercegovina kao potpisnicu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU obavezna da bh. zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji ka kojoj se teži, ipak se naša zemlja kreće puževom brzinom na tom putu.

Ovo je između ostalog kazano na 10. međunarodnom naučnom skupu "Dani porodičnog prava" koji je održan u Mostaru u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar (UNMO), uz podršku Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ).

Profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru Anita Duraković ističe kako je u bh. zakonodavstvu mnogo problema koji se trebaju riješiti i da su o tome u Mostaru na dvodnevnoj konferenciji govorili stručnjaci iz područja prava koji su se okupili iz cijele regije.

"Mi moramo prihvatiti evropsku pravnu stečevinu i treba još puno toga učini da bi uskladili naše zakonodavstvo s pravnom stečevinom Evropske unije", ukazala je Duraković. Naglašava da je tema ove konferencije široko postavljena s ciljem da što veći broj stručnjaka kako iz akademskog tako i praktičnog aspekta govori o porodici i izazovima s kojima se porodica suočava u današnje vrijeme.

"Ti izazovi su razni, porodica više nije tradicionalna u smislu otac, majka i njihovo biološko potomstvo. Porodica je danas znatno šira, pa se tako porodice s usvojenim članovima formiraju kao društvena normalnost. Međutim imamo i druge vidove porodice kao što su istospolne zajednice života koje su danas predmet diskusije i rasprave. Pored toga je razvoj reproduktivne medicine doveo do formiranja porodice putem surogat materinstva, što opet predstavlja predmet rasprava i diskusija. Uz sve to ratna dešavanja na tlu Evrope također su doveli do brojnih izazova vezanih za porodicu u smislu disolucija porodica, ponovno spajanje porodica...To su sve pitanja o kojima se mora više govoriti", kaže Duraković.

Naglašava kako ne treba zaboraviti činjenicu da sve te neriješene situacije u svijetu dovode i do povećanja nasilja koje posebno pogađa ranjive skupine društva, djecu, žene, osobe s invaliditetom i da taj krug problema konačno putem zakonskih odredbi treba riješiti.

"Za određena pitanja postoje zakonska rješenja koja sigurno možemo i trebamo unaprijediti i ne treba zaboraviti da je BiH potpisnica sporazuma o stabilizaciji pridruživanju EU koje nas obavezuje da zakonodavstvo uskladimo sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji", zaključila je Duraković navodeći da je još mnogo posla pred zakonodavstvom BiH na tom putu.

Dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru Amra Jašarbegović smatra kako je na tom putu izuzetno važno ujediniti pravnu teoriju i pravnu praksu u BiH, na čemu ova mostarska visokoškolska ustanova intenzivno radi i okuplja brojne stručnjake iz regije.

"Mi ove naučne skupove organizujemo već 10 godina u cilju razvijanja diskusije između akademske zajednice i pravnih praktičara da bismo pokušali na neki način dati odgovore na brojna pitanja iz oblasti porodičnog prava koja se javljaju i za promijenjenu sliku i shvaćanje porodice i porodičnih i partnerskih odnosa", zaključila je Jašarbegović zadovoljna dvodnevnim skupom koji je polučio značajne zaključke za zakonodavstvo BiH.

Predstavljeni radovi u Zborniku radova s 10. naučnog skupa "Dani porodičnog prava" će uskoro biti dostupan u elektronskoj formi na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 25.10.2022.

Naslov: Redakcija