Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Iz postupka osnivanja i registracije jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću izbačeni su notari, što je u suprotnosti s direktivama EU

Prijedlog da se zakonskim izmjenama notari isključe iz registracije firmi u Republici Srpskoj samo je još jedan u nizu poteza kojima se urušava sistem notarijata i njegova uloga u izgradnji pravne države u Bosni i Hercegovini, upozorava dopredsjednica Upravnog odbora Notarske komore Federacije BiH Nerminka Hamidović.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Obezbijediti besplatno liječenje za sva lica do 18 godina

Sva djeca do 18 godina u RS treba da imaju pravo na bezuslovnu zdravstvenu zaštitu, jer je to prije svega u skladu sa Konvencijom o zaštiti prava djece UN-a koja se direktno primjenjuje u BiH, te sva djeca moraju imati jednako pravo na zdravstvenu zaštitu bez obzira na godine.

Više

USPOSTAVLJANJE DIGITALNOG ARHIVA DOKAZA U PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA U TUŽILAŠTVU BIH

Brus Berton (Bruce), šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH), Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, i Gordana Tadić, glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, potpisali su memorandum o razumijevanju, u cilju pružanja podrške izradi digitalnog arhiva dokaza kojima raspolaže Tužilaštvo BiH u predmetima ratnih zločina.

Više

NOVE SMJERNICE I UPUTSTVA ZA POLJOPRIVREDNI SEKTOR U BIH: Dokumenti se tiču higijene procesa i higijenskih praksi u sektoru peradarstva, ispitivanja kvalitete meda, kontrole pesticida i kontrole prehrambenih aditiva

Agencija za sigurnost hrane BiH, USAID/Sweden FARMA II projekt i Vanjskotrgovinska komora BiH (VTKBiH) predstavili su pet novih smjernica i uputstava koje se odnose na poljoprivredni sektor u BiH.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772