Zastava Srbije
glavna-slika

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Obezbijediti besplatno liječenje za sva lica do 18 godina

27.02.2019.


Sva djeca do 18 godina u RS treba da imaju pravo na bezuslovnu zdravstvenu zaštitu, jer je to prije svega u skladu sa Konvencijom o zaštiti prava djece UN-a koja se direktno primjenjuje u BiH, te sva djeca moraju imati jednako pravo na zdravstvenu zaštitu bez obzira na godine.

Zaključak je ovo okruglog stola "Da li je zakon iznad prava djeteta" koji je u ponedjeljak, 25. februara, održan u Narodnoj skupštini RS, nakon što su učenici banjalučke Medicinske škole pokrenuli inicijativu da sva djeca budu oslobođena plaćanja participacije i da imaju besplatno pravo na zdravstvenu zaštitu, a ne samo ona do 15 godina, kao što je slučaj u RS.

Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine RS, kaže da pozivaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS te Fond zdravstvenog osiguranja RS da u što kraćem roku obezbijede to pravo za svu djecu RS.

- Nakon obavljenog razgovora i nakon izvršene analize zakonskih rješenja došli smo do saznanja da Konvencija o pravima djeteta UN-a definiše djetetom svaku osobu starosti do 18 godina, a da u RS nemamo u zakonu tačno definisan pojam djeteta u zakonskom smislu - kaže Petković, koji je pojasnio da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 44/2015) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka US i 110/2016) u RS trenutno predviđeno da su djeca do 15 godine oslobođena plaćanja.

- To znači da djeca od 15 do 18 godina moraju plaćati participaciju, čime se čini pravna nesigurnost za tu djecu, te je njihovo pravo na zdravstvenu zaštitu povrijeđeno - rekao je Petković.

Kaže da su došli do podatka da djeca od 15 do 18 godina godišnje uplate oko 200.000 KM u budžete RS, odnosno u zdravstvene ustanove u RS, te ističe da to nije veliki iznos koji RS treba da izdvoji kako bi djeci bila omogućena jednaka prava.

Duška Grahovac, učenica trećeg razreda Medicinske škole Banjaluka, kaže da su dobili pozitivne reakcije na inicijativu koju su pokrenuli, te da u skorije vrijeme očekuje da će sva djeca do 18 godina biti oslobođena participacije.

- Oslobađanje participacije bi bila velika olakšica za roditelje, posebno one nezaposlene, iako one nisu toliko skupe. Ja već imam 18 godina, ali za generacije koje dolaze to će značiti - kaže Duška.

Nada Grahovac, zamjenik ombudsmana za djecu RS, kaže da trenutno postoji nejednak pristup kod zdravstvene zaštite djece, što dovodi do povrede prava.

- On se prije svega ogleda u činjenici da kod ovjere zdravstvene knjižice kod djece do 15 godina to nije uslovljeno uplatama doprinosa, dok za djecu od 15 do 18 godina jeste, a drugi problem je taj što su plaćanja participacije oslobođena djeca do 15 godina, a ona preko 15 godina nisu - rekla je Grahovac.

Ona ističe da je zajednički stav i ocjena nakon završetka okruglog stola da se ove godine kroz najavljenu izmjenu zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti obezbijedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i pravu iz zdravstvene zaštite za svu djecu, a to je za sva lica do 18 godina.

Ljubinko Mitrović, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da bezrezervno podržavaju bezuslovnu zaštitu sve djece do 18 godina.

Ljiljana Ivančić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS u resoru primarne zdravstvene zaštite, kaže da bez obzira na trenutne propise koji važe, nijedno dijete nije uskraćeno za zdravstvenu zaštitu u RS.

- Uzećemo u analizu razmatranje ove zaključke i naći način kako da ih ugradimo u novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i novi zakon o zdravstvenom osiguranju, čije je donošenje u planu - rekla je Ivančić.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 25.02.2019.

Naslov: Redakcija