Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nisu prihvaćene inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o radu i o krivičnom postupku Republike Srpske

25. januara 2023. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i devedeset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je ovaj Sud odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Imenovani ministri i zamjenici u Vijeću ministara BiH

Predstavnički dom PSBiH potvrdio imenovanje ministara i zamjenika u Vijeću ministara BiH

Više

VLADA FBIH: Za poboljšanje energetske efikasnosti u javnim objektima odobreno više od milion KM preostalih od povrata PDV-a

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 1.073.751 KM za nastavak provođenja mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u FBiH. Riječ je o Projektu “Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u BiH”, koji se odnosi na ulaganja u energetsku efikasnost u školama, bolnicama i drugim javnim objektima, a što je jedna od bitnih mjera Federalne vlade.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu

Vlada Republike Srpske donijela je, na 5. sjednici u Banjaluci, Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu u visini od 700,00 KM u neto iznosu.

Više

ZAKON O SISTEMU INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS: Razmatra se način uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Predstavnici Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije Ministarstva finansija Republike Srpske održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na temu praktična primjena Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016).

Više

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: Izvoz u Hrvatsku porastao skoro 40 posto

Iz Bosne i Hercegovine je tokom prošle godine najviše roba izvezeno u Hrvatsku, a istovremeno je Hrvatska na četvrtom mjestu po izvozu u BiH, pokazali su podaci koje je objavila Agencije za statistiku BiH.

Više