Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o kancelarijskom poslovanju i veći broj odluka

Vlada Republike Srpske donijela je, na 55. sjednici u Banjaluci, Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2019. godinu, kojom se utvrđuje visina osnovice...

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BIH

Ministar pravde RS Anton Kasipović potvrdio je da je resor koji predvodi ispunio zahtjev Vlade Srpske u vezi sa analizom prenosa nadležnosti, pregledao niz zakona, propisa i...

Više

DONIJET NOVI PRAVILNIK O PODNOŠENJU, PROVJERI I OBRADI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA SUDACA I TUŽILACA

Pravilnik o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudaca i tužilaca bila je najvažnija tačka dnevnog reda sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, u sklopu...

Više

OD 1. JANUARA 2020. GODINE U PRIMJENI ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE ODUZETE IMOVINE

Primjena Modula za evidentiranje oduzete imovinske koristi/imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u sudovima i tužilaštvima počela je 1. januara 2020. godine, saopćeno je iz...

Više

INDEKS DEMOKRATIČNOSTI U SVIJETU ZA 2019. GODINU: BiH na 102. mjestu liste kao zemlja s hibridnim režimom

Novo izdanje indeksa demokratičnosti u svijetu za 2019. pokazalo je da je ove godine situacija globalno najlošija još od 2006. kada je počelo analiziranje i mjerenje uglednog britanskog...

Više