Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Rebalans budžeta i sedam zakona. Nastavak sjednice 29. oktobra 2019. godine

Narodna skupština Republike Srpske je na 7. redovnoj sjednici usvojila Rebalans budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, sedam zakona i Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Licima sa invaliditetom obezbijeđeno pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Više

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA: Predviđeno angažovanje Helikopterskog servisa RS za gašenje požara

Zakonom o zaštiti od požara, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, predviđeno je da se za potrebe gašenja požara ili spasavanja ljudi i imovine može angažovati Helikopterski servis Republike Srpske.

Više

UREDBA O VISINI PUTARINE: Uredbom se utvrđuje visina putarine za korišćenje autoputa po klasama vozila, način i sredstva plaćanja putarine, kao i stimulativni modeli plaćanja za elektronsku naplatu putarine

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o visini putarine, kojom se utvrđuje visina putarine na svih 106 kilometara autoputa koji je u upotrebi i to kroz zatvoreni sistem naplate putarine.

Više