Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Rebalans budžeta i sedam zakona. Nastavak sjednice 29. oktobra 2019. godine

25.10.2019.


Narodna skupština Republike Srpske je na 7. redovnoj sjednici usvojila Rebalans budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, sedam zakona i Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Usvojeni su sljedeći zakoni:

 • Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu - po hitnom postupku;

 • Zakon o zaštiti od požara;

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla.

Planom Budžeta za 2019. godinu planiran je budžetski suficit u iznosu od 56,6 miliona KM, dok je Prijedlogom rebalansa budžeta Republike Srpske za 2019. godinu planiran budžetski suficit u iznosu od 67,6 miliona KM.

 U 2019. godini se očekuje nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta po stopi od 3,4%, kao rezultat rasta industrijske proizvodnje, podržane rastom privrednih aktivnosti u okruženju (posebno u zemljama najznačajnijim spoljnotrgovinskim partnerima), odnosno održivog nivoa izvozne tražnje, daljeg rasta domaće tražnje i pozitivnih efekata investicija. Za 2019. godinu je projektovana prosječna godišnja stopa inflacije od 1,1%.

Zakonom o zaštiti od požara uređuje se sistem zaštite od požara, prava i obaveze privrednih društava i drugih pravnih lica, ministarstava, republičkih uprava i republičkih upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, preduzetnika i drugih fizičkih lica kao subjekata zaštite od požara, mjere zaštite od požara, planiranje i organizovanje zaštite od požara, organizacija vatrogasno-spasilačke službe, gašenje požara, nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara i finansiranje zaštite od požara.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju nalazi se u potrebi razdvajanja ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica, odnosno da se pravo na zdravstveno osiguranje ne može vezati za status prijave na JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, između ostalog, uređuje se pravo na ličnu invalidninu. Naime, radi se o licima sa invaliditetom, koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava ili hraniteljsku porodicu, te im je neophodno obezbijediti pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć, koja bi zajedno sa drugim pravima iz socijalne i dječje zaštite poboljšala njihov položaj.

Sedma redovna sjednica biće nastavljena u utorak, 29. oktobra 2019. u 10 časova.

Poslanici će u nastavku razmatrati preostale tačke Dnevnog reda:

 1. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje;

 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti;

 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima;

 4. Prijedlog strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019-2023. godine;

 5. Prijedlog strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019-2029. godine);

 6. Prijedlog strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019-2023.);

 7. Nacrt strategije razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period 2019-2029. godine;

 8. Nacrt strategije za unapređivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2020 – 2024. godina;

 9. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 30.06.2019. godine;

 10. Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina;

 11. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine; b) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine; v) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina za period 01.01. – 31.12.2018. godine; g) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine; d) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji JU Studentski centar "Nikola Tesla" Banja Luka za period 01.01. – 31.12.2018. godine;

 12. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu;

 13. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 24.10.2019.

Naslov: Redakcija