Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, jednoglasno je usvojilo Revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, uključujući anekse A i B, da bi do kraja 2023. bilo završeno procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno šest zakona i četiri nacrta zakona. Nastavak sjednice 6. oktobra 2020. godine

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 12. redovnoj sjednici šest zakona, četiri nacrta zakona, dvije odluke i osam izvještaja o radu institucija i agencija Srpske.

Više

VLADA FBIH: Prihvaćena inicijativa za izradi novog Zakona o zaštiti i spašavanju

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, zaključila da će, na ime mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa u Federaciji BiH, osigurati još 100.000.000 konvertibilnih maraka. Ukupna sredstva će biti raspodijeljena na osnovu jedinstvene uredbe koju će Vlada donijeti na sljedećoj sjednici, a po programima pet ministarstva.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi.

Vlada Republike Srpske donijela je, na 89. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 1.605.101,03KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.226 radnika iz 22 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Više

ZAKON O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BIH: Vozač je dužan, prije nego što parkira i napusti vozilo, da preduzme sve mjere kojima se sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovlaštene upotrebe

U proteklom periodu na području Srednjobosanskog kantona evidentirano je više krađa nezaštićene pokretne imovine zbog čega iz Ministarstva unutrašnjih poslova SBK-a podsjećaju građane na zakonsku obavezu čuvanja imovine.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE: Predsjednik Federacije uz saglasnost potpredsjednika Federacije imenuje i razrješava nedostajuće članove Komisije na najviše 12 mjeseci

Blokada rada Komisije za vrijednosne papire FBiH traje već skoro godinu, a poslovni sektor je bez uspjeha nastojao ovaj problem izdići iznad političke baruštine u kojoj je zaglavio. Nastojeći prevazići tu situaciju, Vlada FBiH je na sebi svojstven način inicirala zakonske izmjene, ali je pitanje da li će one biti usvojene.

Više