Zastava Srbije

ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBIH: Uređeno je postupanje državnih službenika u situacijama izazvanim stanjem prirodne, tehničko-tehnološke i druge nesreće, te ukazano na neophodnost jačanja svijesti o upravljanju u kriznim situacijama

28.09.2020.


 

Agencija za državnu službu Federacije BiH saopćila je da je, vodeći se trenutnom situacijom izazvanom proglašenjem epidemije koronavirusa – COVID 19, donijela Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 63/2020). Na ovaj način je uređeno postupanje državnih službenika u situacijama izazvanim stanjem prirodne, tehničko-tehnološke i druge nesreće, te ukazano na neophodnost jačanja svijesti o upravljanju u kriznim situacijama, a što je posebeno izraženo za vrijeme ove krize.

 

Svrha donošenja Etičkog kodeksa je očuvanje, afirmacija i unaprjeđenje dostojanstva i ugleda državnih službenika radi ostvarenja zajedničkog dobra i javnog interesa, kao i jačanje povjerenja građana u rad državnih organa.

 

Zbog sveprisutnije digitalizacije procesa rada i razvoja eksterne komunikacije s krajnjim korisnicima usluga, posebno putem društvenih mreža, ovim kodeksom se ističe važnost očuvanja ličnog i integriteta državne službe, posebno prilikom iznošenja ličnih stavova, mišljenja i drugih informacija.

 

Odredbama člana 22. Etičkog kodeksa je propisano da su svi zaposleni u organu državne službe dužni potpisati izjavu da su upoznati sa sadržajem ovog kodeksa, te da je izjava sastavni dio ličnog dosjea zaposlenih u organu državne službe.

 

 


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.09.2020

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija