Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

25.09.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, jednoglasno je usvojilo Revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, uključujući anekse A i B, da bi do kraja 2023. bilo završeno procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH.

Revidiranom strategijom će biti osigurano procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina pred Sudom BiH i Tužilaštvom BiH, a ostalih predmeta pred pravosudnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Ova strategija fokusirana je, između ostalog, na ujednačavanje sudske prakse u predmetima ratnih zločina da bi se obezbijedila pravna sigurnost i jednakost građana pred zakonom uz obezbjeđivanje i unapređivanje zaštite, podrške i istog tretmana svih žrtava i svjedoka u postupcima pred sudovima u BiH.

Aneksom B ove strategije, između ostalog, definirane su određene obaveze Tužilaštva BiH u pogledu dostavljanja informacija o predmetima i licima sa ranijom standardnom oznakom A, čije je vođenje postupka ustupljeno entitetskim tužilaštvima i Brčko distriktu BiH.

Također, naglašeno je poboljšanje saradnje u ovoj oblasti sa zemljama u regiji u skladu sa međunarodnim standardima i principima, međunarodnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima, kao i protokolima te drugim propisima koji uređuju međusobnu saradnju.

Ministarstvo pravde BiH će Vijeću ministara u narednih 30 dana na usvajanje dostaviti Prijedlog odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 24.09.2020

Naslov: Redakcija