Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.05.2016.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Predstavljen Indeks efikasnosti pravosuđa . . . dalje

PRIJEDLOZI ZAKONA O USTAVNOM SUDU BIH I IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Predviđeno je da strane sudije u Ustavnom sudu BiH budu zamijenjene domaćim i da odluke ne mogu biti donošene preglasavanjem sudija iz jednog naroda. Izmjene Krivičnog zakona BiH predviđaju ukidanje krivične odgovornosti za nepoštivanje odluka Ustavnog suda . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VIJEĆU MINISTARA BIH: Prijedlogom zakona predviđeno je da u Vijeću ministara BiH mora biti zastupljeno i 40 posto žena . . . dalje

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Prema Nacrtu zakona, postupak akreditacije visokoškolskih ustanova propisan je kao obavezan i predstavlja novinu u odnosu na važeći Zakon. Akreditacija studijskih programa je nužna radi međunarodne uporedivosti visokoškolskih kvalifikacija koje se stiču u sistemu visokog obrazovanja u RS . . . dalje

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PARK ŠUME "SLATINA": Mišljenja i primjedbe na Prijedlog odluke dostavljaju se u roku od 30 dana . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Rasprava će se sprovesti u roku od 30 dana . . . dalje

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR U RS ISTIČE 31. MAJA: Ako ne bude saglasnosti socijalnih partnera, Vlada će shodno Zakonu o radu odrediti odredbe opšteg kolektivnog ugovora . . . dalje

DOGOVOREN KREDITNI ARANŽMAN SA MMF-OM U IZNOSU OD 550 MILIONA EVRA . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772