Zastava Srbije

ZAKON O ADVOKATSKOJ DJELATNOSTI U BRČKO DISTRIKTU BIH: Podnijet zahtjev za ocjenu usklađenosti Zakona

Advokati u Brčkom i dalje su trn u oku pojedinim političarima, što potvrđuje i zahtjev za ocjenu usklađenosti Zakona o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ("Sl...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU MANDATA STRANIH SUDIJA I IZBORU DOMAĆIH SUDIJA U USTAVNI SUD BIH: Predviđeno da Predsjedništvo BiH imenuje, a Dom naroda da potvrđuje izbor troje domaćih sudija

U Prijedlogu zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavni sud BiH predviđeno je da Predsjedništvo BiH imenuje, a Dom naroda da...

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Uvodi se doživotna kazna zatvora

Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Više

UREDBA O DOPUNI UREDBE O ČINOVIMA I OZNAKAMA U SUDSKOJ POLICIJI RS: Omogućeno napredovanje načelnicima okružnih centara Sudske policije i unapređenje u viši čin

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o činovima i oznakama u Sudskoj policiji Republike Srpske, a prema kojoj se i načelnicima okružnih centara Sudske policije...

Više