Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU RS: Poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku radi efikasnije zaštite njegovih prava, a to uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja

25.02.2020.


Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Predloženenim izmjenama i dopunama poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku radi efikasnije zaštite njegovih prava, a to uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja.

Izmijenjene su procesne odredbe, koje su u funkciji višeg nivoa zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih.

Smanjena je funkcionalna nadležnost sudije pojedinca, prenesena nadležnost za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti sa okružnog na republičkog tužioca, skraćena dužina trajanja pritvora u istrazi, osiguran dodatni stepen zaštite interesa djeteta kao neposredno oštećenog/žrtve, krivičnog djela i oštećenog u seksualnim deliktima kroz način ispitivanja.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske će, u narednom periodu, biti upućen u skupštinsku proceduru.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 21.2.2020.

Naslov: Redakcija