Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.01.2016.

ZAKON O RADU: Zakon je na snazi od 20. januara 2016. godine. Pod zaradom se podrazumijeva bruto plata koja sadrži poreze i doprinose. Plata za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od osnovne plate i dijela plate za radni učinak. Uvećanje iste je smanjeno sa 0,5 na 0,3 odsto (minuli rad) za svaku godinu radnog staža . . . dalje

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA: Neophodno usklađivanje ovog Zakona sa univerzalnom Deklaracijom deklaracijom UN I Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda . . . dalje

ZAKON O POSEBNOM DOPRINOSU ZA SOLIDARNOST: Zakon je na snazi od 1. janura 2016. godine . . . dalje

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI: Obaveza plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse primjenjuje se od 01. januara 2016. godine . . . dalje

RADNA VERZIJA UREDBE O VISINI NAKNADA ZA TROŠKOVE IZDAVANJA LICENCI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE: Rok za sugestije kraja januara 2016. godine . . . dalje

PRAVILNICI O ŠKOLSKOM KALENDARU ЗA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU: Drugo polugodište počinje 25. januara 2016. godine . . . dalje