Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI: Obaveza plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse primjenjuje se od 01. januara 2016. godine


 

Navedenim Zakonom propisano je da ugostitelji koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne takse za svaki krevet (ležaj) u ugostiteljskom objektu, odnosno objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Raspon paušalnog iznosa boravišne takse koji plaćaju ugostitelji koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje propisan je u rasponu:

- od 15 KM do 30 KM za svaki ležaj na godišnjem nivou,

- a nakon okončanja postupka proglašavanja turističkih mjesta u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma, paušalni iznos boravišne takse utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta i za turističko mjesto je definisan raspon od 30 KM do 50 KM za svaki ležaj na godišnjem nivou.

Visinu paušalnog iznosa boravišne takse u propisanom rasponu određuje jedinica lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Republike Srpske.

Obaveza plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse primjenjuje se od 01.01.2016. godine

Rokovi za podnošenje prijave za paušalnu boravišnu taksu i plaćanje su:

- Ugostitelj koji na dan 31.12.2015. godine, tj. na dan stupanja na snagu navedenog zakona pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje, obavezan je da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse do 15. februara tekuće godine, te da izvrši uplatu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse do 31. marta tekuće godine.

- Ugostitelj koji otpočne sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti od 01. januara do 30. juna tekuće godine, obavezan je da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu punog iznosa boravišne takse najkasnije 60 dana nakon registracije ugostiteljskog objekta.

- Ugostitelj koji otpočne sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti od 01. jula do 31. decembra tekuće godine, obavezan je da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu polovine od punog iznosa godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije 60 dana nakon registracije ugostiteljskog objekta.

- Ugostitelj koji posluje sezonski, obavezan je da plati polovinu godišnjeg paušalnog iznosa, te da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije 60 dana nakon početka sezone.

Izmijenjen je rok za plaćanje boravišne takse koja se plaća mjesečno po ostvarenom noćenju.

Prema ranijojerziji ovog Zakona ("Sl. glasnik RS", br. 78/2011) obaveza plaćanja boravišne takse je bila u istom mjesecu u kome se podnosi prijava, a sada je taj rok do 5 dana po isteku mjesaca podnošenja prijave.


Izvor: Vebsajt Poreska uprava 19.01.2016.