Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O POSEBNOM DOPRINOSU ZA SOLIDARNOST: Zakon je na snazi od 1. janura 2016. godine


Od 1. januara 2016. godine u primjeni je novi Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost ("Sl. glasnik RS", br. 110/2015) prema kome su obveznici posebnog doprinosa za solidarnost:

  • fizička lica koja ostvaruju dohodak od ličnih primanja ili ostali dohodak veći od 500 KM mjesečno, a koji su obveznici poreza na dohodak za koje isplatilac prilikom svake isplate plaća porez po odbitku u smislu odredaba Zakona o porezu na dohodak i
  • fizička lica koja ostvaruju dohodak po osnovu članstva u upravnim i nadzornim odborima, odborima za reviziju, savjetima i komisijama, a na koji se plaća porez na dohodak u smislu odredaba Zakona o porezu na dohodak

Osnovica posebnog doprinosa za solidarnost:

  • za fizička lica koja ostvaruju dohodak od ličnih primanja ili ostali dohodak je neto dohodak od ličnih primanja ili neto ostali dohodak veći od 500 KM mjesečno koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, a
  • za fizička lica koja ostvaruju dohodak po osnovu članstva u upravnim i nadzornim odborima, odborima za reviziju, savjetima i komisijama, osnovica je neto dohodak od naknada u upravnim i nadzornim odborima, odborima za reviziju, savjetima i komisijama.

Stope posebnog doprinosa za solodarnost:

  • 0,4% od neto dohotka od ličnih primanja ili ostalog dohotka i
  • 5% od neto naknade po osnovu članstva u upravnim i nadzornim odborima, odborima za reviziju, savjetima i komisijama, u cijelosti pada na teret fizičkog lica koji ostvaruje dohodak po ovom osnovu.
    Poseban doprinos za solidarnost u cijelosti pada na teret fizičkih lica koja ostvaruju dohotke po navedenim osnovama (obveznika posebnog doprinosa).

Obračun, plaćanje i prijavljivanje posebnog doprinosa za solidarnost:
Obračun i uplatu posebnog doprinosa za solidarnost vrši isplatilac u momentu isplate svakog pojedinačnog dohotka na koji se plaća poseban doprinos za solidarnost, a obračunati iznos posebnog doprinosa prijavljuje Poreskoj upravi do 10. u mjesecu za prethodni mjesec na Obrascu 1002 Mjesečne obavještajne prijave.

Dohoci koji ne podliježu plaćanju posebnog doprinosa su:
- dohodak od ličnih primanja i ostali dohodak koji je na osnovu Zakona o porezu na dohodak oslobođen od plaćanja poreza na dohodak,
- dohodak od samostalne djelatnosti,
- dohodak na kapitalni dobitak,
- dohodak od kapitala, dohodak iz stranih izvora,
- dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, te
- ostali dohodak od stipendija, poklona i dohodak koji predstavlja razliku vrijrdnosti stečene imovine i dokazane visine sredstava za njeno sticanje.


Izvor: Vebsajt Poreska uprava 22.01.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772