Zastava Srbije
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Na 11. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Kolegij je prethodno kao komisija postigao saglasnost o ovom Prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o elektronskom novcu

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 46. sjednici u Banjaluci Prijedlog zakona o elektronskom novcu kojim se stvaraju pravni uslovi za razvoj tržišta elektronskog novca na domaćem tržištu, te postavljaju sigurne osnove za korišćenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Odobrena sredstva za dovršetak izgradnje Klinike za dječije bolesti u Mostaru i opremanje ortopedske sale na Klinici u Tuzli

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj, sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke kojima se usvajaju dva programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele iz Budžeta FBiH za 2023. godinu. Riječ je o kapitalnom i tekućem transferu drugim nivoima vlasti i fondovima namijenjenih za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

Više
Vesti slike

USKORO DIREKTNI PLATNI PROMET CRNE GORE SA BIH I SRBIJOM: Potpisan ugovor o učešću UCB u kliringu međunarodnih plaćanja

Centralna banka Crne Gore je potpisala Ugovor o učešću u kliringu međunarodnih plaćanja sa Universal Capital bankom (UCB), saopšteno je iz vrhovne monetarne institucije.

Više