Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

24.11.2023.


Na 11. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Kolegij je prethodno kao komisija postigao saglasnost o ovom Prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Dom je usvojio Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojeno je Zbirno mišljenje o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu. Uz Zbirno mišljenje (Zbirno mišljenje možete pročitati ovdje) usvojeni su i sljedeći zaključci:

 1. Dom naroda prihvata 72 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2022. godinu, od kojih:
  a) 61 izvještaj finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišljenjem“ i „pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta“ (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) - (Prilog 1. Zbirnog mišljenja možete pročitati ovdje);
  b) 11 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „mišljenjem s rezervom“ i „mišljenjem s rezervom sa skretanjem pažnje“ (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) - (Prilog 2. Zbirnog mišljenja možete pročitati ovdje);
 2. Dom naroda obavezuje rukovodstvo 40 institucija BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2022. godini ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje“ (obuhvatajući skretanja pažnje uz pozitivna mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i/ili uz pozitivna mišljenja revizora o usklađenosti), na preduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle daljnje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u „pozitivnom mišljenju“, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije.
 3. Dom naroda usvaja predložene zaključke Komisije za 11 institucija BiH, sadržane u pojedinačnim komisijskim mišljenjima za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2022. godinu bili predmet detaljne komisijske analize.
 4. Dom naroda traži od 11 institucija da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju usklađivanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa važećim odlukama Vijeća ministara BiH.
 5. Dom naroda traži od 11 institucija da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju ugovorima o djelu, te da se ugovori o djelu zaključuju u izuzetnim slučajevima za konkretne i nesistematizirane poslove.
 6. Dom naroda traži od 11 institucija da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju dosljednoj primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama.

Dom naroda PSBiH usvojio je i zaključak o formiranju privremene istražne komisije za pribavljanje informacije o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. U privremenu istražnu komisiju Dom je imenovao Snježanu Novaković Bursać, Zdenka Ćosića i Dženana Đonlagića.

Usvojen je i zaključak da se svih 11 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „mišljenjem sa rezervom sa skretanjem pažnje“ dostavi glavnom državnom tužiocu BiH radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti rukovodilaca predmetnih organizacionih jedinica institucija BiH.

Doma naroda uvojio je i sljedeće izvještaje:

 • Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH; 
 • Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) - Gunja (RH) na M14.1 (BiH)/DC 214 (RH),
 • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat gradskog prijevoza u Sarajevu – B (FI No 94.965 – SERAPIS 2019-0820) (EFSD + Specijalno investiciono područje 1),
 • Ugovora o grantu (Projekat Vodovod Visoko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Kolegij Doma naroda, radeći kao komisija, postigao je saglasnost o Prijedlogu odluke o osnivanju Ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja VijećaRegulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. U Ad hoc komisiju Dom je imenovao poslanika Jasmina Imamovića, delegatkinje Marinu Pendeš i Snježana Novaković – Bursać, te Davorku Topić – Stipić, Gorana Krivića i Aidu Dagudu.

Dom naroda razriješio je, nakon podnesene ostavke, Zorana Petrovića članstva u Nezavisnoj komisiji za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Dom naroda razriješio je, nakon podnesene ostavke, Darka Radića s pozicije člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 23.11.2023.

Naslov: Redakcija