Zastava Srbije

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANjU: Povjerilac, u slučaju dužnikovog kašnjenja sa izvršenjem novčane obaveze, ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, i na zateznu kamatu propisanu zakonom i na posebnu naknadu u iznosu od 100 KM

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja primjene odredbe člana 14., a u vezi s članom 27. Zakona o finansijskom poslovanju ("Sl. novine FBiH", br. 48/2016 – dalje: Zakon), koju je uputio advokat Nadan Ćerimagić.

Više

PRAVILNICI O ŠKOLSKIM KALENDARIMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU: Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u RS počinje 24. januara 2022. godine

Prema pravilnicima o školskim kalendarima za školsku 2021/2022. godinu, nastava u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje u ponedjeljak, 24. januara 2022. godine, u skladu sa važećim preporukama i uputstvima Institituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao što je to bio slučaj i tokom prvog polugodišta školske 2021/2022. godine.

Više

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Rekordni prihodi od poreza, FBiH dobila 3,8, a RS 2,9 milijardi KM

Prošla godina za Upravu za indirektno oporezivanje BiH bila je rekordna po iznosu koji je prikupila od indirektnih poreza.

Više