Zastava Srbije

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANjU: Povjerilac, u slučaju dužnikovog kašnjenja sa izvršenjem novčane obaveze, ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, i na zateznu kamatu propisanu zakonom i na posebnu naknadu u iznosu od 100 KM

24.01.2022.


Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja primjene odredbe člana 14., a u vezi s članom 27. Zakona o finansijskom poslovanju ("Sl. novine FBiH", br. 48/2016 – dalje: Zakon), koju je uputio advokat Nadan Ćerimagić.

U tumačenju Vlade je navedeno da povjerilac, u slučaju dužnikovog kašnjenja sa izvršenjem novčane obaveze, ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, i na zateznu kamatu propisanu zakonom i na posebnu naknadu u iznosu od 100 KM.

Kako je obrazloženo, iz akta advokata Ćerimagića je vidljivo da postupajući sudovi, pa čak i pojedinačne sudije istog suda, različito tumače ove odredbe. Zbog toga se o istoj stvari donose različite odluke, iako je iz odredbi člana 14. stav (1) Zakona jasno da povjeriocu, pored prava na zakonske zatezne kamate, bez ikakve dalje opomene pripada i pravo na posebnu naknadu.

Nadalje, Ustavni sud BiH je 17.2.2021. godine donio Odluku o dopustivosti i meritumu u kojoj je naveo da ovaj sud zapaža da Zakona o finansijskom poslovanju ne sadrži jasne odredbe o odnosu potraživanja zateznih i posebne naknade.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.01.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija