Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


VIJE?E ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: Sjednice Vije?a 23. novembra 2016. godine - Razmatranje više zahtjeva za utvr?ivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa

Na osnovu ?lana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011 i 92/2012 - ispr.), zakazane su sjednice Vije?a za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje ?e se održati u srijedu, 23. novembra 2016. godine sa po?etkom od 9,00 ?asova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

Više

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, i o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima vra?en u redovnu proceduru

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, na sjednici koja je održana u Sarajevu, nije usvojio Zahtjev Vije?a ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku. Odbijen je i prijedlog da se ova ta?ka razmatra po skra?enom postupku. Prijedlog zakona je, stoga, vra?en u redovnu proceduru. Protiv Prijedloga su bili delegati iz Republike Srpske koji smatraju da bi ovim zakonom dio nadležnosti iz oblasti zdravstva, koje sada imaju entiteti, prešao na državni nivo i smatraju da je potrebno konsultovati i mišljenja iz oba entiteta i Br?ko Distrikta.

Više

ZAKON O PROGLAŠENJU 25. NOVEMBRA/STUDENOG DANOM DRŽAVNOSTI BIH: U FBiH 25. novembar/studeni 2016. godine neradni dan

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da je Zakonom o proglašenju 25. novembra/studenog Danom državnosti Bosne i Hercegovine ("Sl. list RBiH", br. 9/1995), utvr?eno da na taj dan poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druga pravna lica ne rade.

Više

PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPRINOSIMA I O POREZU NA DOHODAK: Poslodavci u FBiH o?ekuju korigovanje prijedloga zakona radi rastere?enja privrede, jer smatraju da bi efekti usvajanja tih zakona u predloženom tekstu bili negativni za realni sektor

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegovi? izjavio je da o?ekuje da Vlada FBiH koriguje predložene zakone o doprinosima i porezu na dohodak radi rastere?enja privrede, jer smatra da bi efekti usvajanja tih zakona u predloženom tekstu bili negativni za realni sektor.

Više

ZAVRŠENA PRVA FAZA IZRADE BUDŽETA RS ZA 2017. GODINU

Završena je prva faza pripreme budžeta Republike Srpske za 2017. godinu i slijede konsultacije sa socijalnim partnerima, izjavila je premijerka RS. - Mislim da ?emo na kraju imati zajedni?ki sastanak kada pro?u pojedina?ne konsultacije sa ministrima. Na tom sastanku bi?e analiziran budžet, ali i program ekonomskih reformi, koji od naredne godine treba da zamijeni dosadašnju ekonomsku politiku - rekla je premijerka komentarišu?i primjedbe Saveza sindikata RS da nisu konsultovani u vezi sa kreiranjem budžeta.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772