Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: Sjednice Vijeća 23. novembra 2016. godine - Razmatranje više zahtjeva za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa

23.11.2016.


Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011 i 92/2012 - ispr.), zakazane su sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje će se održati u srijedu, 23. novembra 2016. godine sa početkom od 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

Za sjednice je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa Osamdeset i devete, Devedesete i Devedeset prve sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održanih 11. avgusta 2016. godine.

2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

 2.1. UV-9/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Odlukom o konstatovanju rezultata republičkog referenduma, broj: 02/1-021-1148/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine.

 2.2. UV-10/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Odlukom o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, broj: 02/1-021-1149/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine.

 2.3. UV-11/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Odlukom o davanju posebnog ovlašćenja, broj: 02/1-021-1150/16, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine.

 2.4. UV-12/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zaključkom o Izvještaju Republičke komisije za sprovođenje referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januara obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?", broj: 02/1-021-1151/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine.

 2.5. UV-13/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, broj: 02/1-021-1168/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 13. oktobra 2016. godine.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda Srpske, 22.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772