Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, i o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima vraćen u redovnu proceduru

23.11.2016.


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, na sjednici koja je održana u Sarajevu, nije usvojio Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku. Odbijen je i prijedlog da se ova tačka razmatra po skraćenom postupku. Prijedlog zakona je, stoga, vraćen u redovnu proceduru.

Protiv Prijedloga su bili delegati iz Republike Srpske koji smatraju da bi ovim zakonom dio nadležnosti iz oblasti zdravstva, koje sada imaju entiteti, prešao na državni nivo i smatraju da je potrebno konsultovati i mišljenja iz oba entiteta i Brčko Distrikta.

Tvrdnje da se Prijedlogom zakona vrši prenos nadležnosti ranije je odbacio ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović. On je podsjetio da je Ministarstvo još 2012. godine zaduženo da pokrene proceduru imenovanja novih članova Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva jer je sadašnjim istekao četverogodišnji mandat. Od tada su predložene dvije odluke o imenovanju, ali ni jedna nije usvojena.

Stručno vijeće Agencije već četiri godine radi u tehničkom mandatu i nisu bili u kapacitetu donositi važne akte kao što je Pravilnik o maksimalnoj cijeni lijekova.

Prema predloženim izmjenama Zakona, Stručno vijeće Agencije trebalo bi da čine dva kandidata Vijeća ministara BiH, po dva kandidata iz svakog entiteta i jedan kandidat iz Brčko Distrikta.

Dom naroda je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Time se ovaj zakon usklađuje sa potrebama i praksom, s obzirom da je usvojen još 2005. godine. Izmjenama Zakona vrši se i njegovo dopunjavanje u skladu s kriterijumima Svjetske banke o objavljivanju podataka u ovoj oblasti.

Istovremeno se uvodi obaveza evidentiranja duga gradova i fondova, čime treba da se obezbijede potpuniji podaci o zaduživanju u BiH.

Delegati su usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH. Zakonom se pojednostavljuju i ubrzavaju procedure registracije nevladinih udruženja, čime se građanima olakšava pravo na udruživanje i njihovo aktivnije sudjelovanje u društvu.

Radi unapređenja sistema prevencije borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa prijedlozima Manival tima BiH, dopunama ovog zakona se poboljšava transparentnost rada udruženja i fondacija.

S obzirom na to da se razlikuju tekstovi zakona usvojenih u Predstavničkom i Domu naroda, biće formirana komisija za njihovo usaglašavanja.

Delegati Doma naroda PSBiH jednoglasno su usvojili Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka koju je pripremio Ured za reviziju institucija BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 22.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772