Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS: Propisuje se povećanje plata sudija i javnih tužilaca, uvodi pravo na naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla, kao i naknada po osnovu vremena provedenog u obaveznom dežurstvu ili pripravnosti

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, po hitnom postupku, kojim su utvrđene plate, naknade i materijalna prava sudija i javnih tužilaca.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU FBIH: Organi uprave i stranke u upravnom postupku imaće mogućnost međusobnog komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava komunikacije. Organi uprave će po službenoj dužnosti u upravnom postupku pribavljati dokumente koji se vode po službenoj dužnosti

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku. Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo pravde, jedan od raloga je što izmjene i dopune ovog zakona u značajnoj mjeri doprinose modernizaciji rada organa uprave i samog procesa upravnog odlučivanja, što je samo jedan od nekoliko ključnih segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH. Ovaj proces predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za uspješnu integraciju naše zemlje u Europsku uniju, a svakako je i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naše zemlje sa EU.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FBIH: Značajno se profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, uvodi se interni, te se poboljšava stručni i inspekcijski nadzor, dok se u odnosu na postojeći obezbjeđuje adekvatniji modalitet finansiranja njihove djelatnosti

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Ovaj propis uređuje djelatnost i korisnike usluga ustanova socijalne zaštite FBiH, osnovne i posebne standarde u pogledu obavljanja njihove propisane djelatnosti i zaštite prava smještenih korisnika, tijela upravljanja, nadzora i rukovođenja, finansiranje, nadzor nad radom, te druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje ustanova socijalne zaštite.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU FBIH: Uređen je status osiguranika i obaveznika uplate osiguranika za doprinose iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za roditelje njegovatelje u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru usvajanja po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Više