Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU FBIH: Organi uprave i stranke u upravnom postupku imaće mogućnost međusobnog komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava komunikacije. Organi uprave će po službenoj dužnosti u upravnom postupku pribavljati dokumente koji se vode po službenoj dužnosti

23.05.2022.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku. Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo pravde, jedan od raloga je što izmjene i dopune ovog zakona u značajnoj mjeri doprinose modernizaciji rada organa uprave i samog procesa upravnog odlučivanja, što je samo jedan od nekoliko ključnih segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH. Ovaj proces predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za uspješnu integraciju naše zemlje u Europsku uniju, a svakako je i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naše zemlje sa EU.

Među novopredloženim rješenjima je dužnost organa uprave da po službenoj dužnosti u upravnom postupku pribavljaju dokumente koji se vode po službenoj dužnosti.

Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka, stranci je omogućeno da na jedinstvenom upravnom mjestu u organu uprave podnese sve zahtjeve, koji će se po službenoj dužnosti i bez odgađanja dostaviti nadležnim organima. Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresirane osobe mogu dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti organa uprave.

Izmjenama i dopunama Zakona uvedena je nova mogućnost u načinu komunikacije između organa uprave i stranaka u postupku u vidu elektronske pošte, što je zapravo suštinska izmjena ovoga zakona. Na ovaj način, ubuduće će organi uprave i stranke u upravnom postupku imati mogućnost međusobnog komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava komunikacije, što podrazumijeva uštedu vremena i materijalnih resursa kako stranaka u upravnom postupku tako i organa uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 19.05.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija