Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS: Propisuje se povećanje plata sudija i javnih tužilaca, uvodi pravo na naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla, kao i naknada po osnovu vremena provedenog u obaveznom dežurstvu ili pripravnosti

23.05.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, po hitnom postupku, kojim su utvrđene plate, naknade i materijalna prava sudija i javnih tužilaca.

Predloženim zakonom propisuje se povećanje plata sudija i javnih tužilaca u odnosu na plate propisane važećim zakonom, uvodi pravo sudija i javnih tužilaca na naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla, kao i naknada po osnovu vremena provedenog u obaveznom dežurstvu ili pripravnosti.

Donošenje ovog zakona ima za cilj povećanje osnovne plate sudija i javnih tužilaca u istom procentu kao i povećanje plata svim zaposlenima čije se plate obezbjeđuju iz budžeta Republike Srpske.

Prijedlog zakona o platama i naknadma sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj po hitnom postupku će, u narednom periodu, biti upućen u skupštinsku proceduru.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.05.2022.

Naslov: Redakcija