Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SUDOVA: Epidemiološka situacija usporila je rad pravosudnih institucija u BiH

Složena epidemiološka situacija usporila je rad pravosudnih institucija u BiH te je prošle godine povećan broj neriješenih predmeta, kako u sudovima, tako i u tužilaštvima.

Više

VLADA FBIH: Naredbe i preporuke kriznog štaba FMZ produžene za još za 14 dana

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 18.10.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o kulturnim dobrima

Vlada Republike Srpske utvrdila je, u Banjaluci, na 142. sjednici, Zakon o kulturnim dobrima.

Više

ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA RS: Transparency International navodi da je nejasan razlog za usvajanje Zakona

Transparency International (TI BiH) upozorio je da Vlada RS-a nije dala opravdane razloge za hitno usvajanje Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima u RS, te podsjetio da već postoji zakon koji uređuje ovu oblasti na nivou BiH, a kojim je osnovana Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH kao ovlašteno tijelo.

Više

OMBUDSMANI BIH: Harmonizovati propise iz sistema zemljišne evidencije

Ombudsmani za ljudska prava BiH Nives Jukić i Jasminka Džumhur pozvale su nadležne organe u Republici Srpskoj i Federaciji BiH da preduzmu odgovarajuće mjere s ciljem harmonizacije propisa i sistema zemljišne evidencije, kao i obezbjeđivanja efikasnog pristupa pravnom lijeku svakom građaninu pod jednakim uslovima.

Više