Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavak reformi u skladu s kriterijima Evropske mreže sudskih vijeća

Unaprijediti rad pravosuđa u skladu sa standardima Evropske unije, jedan je od primarnih ciljeva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a imenovanje i napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija kao i rukovođenje cijelim sistemom pravosuđa, prepoznate su kao značajne oblasti za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada kako VSTV-a tako i cijelokupnog pravosuđa.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. oktobra 2022. godine.

Više

PRAVILNIK O SPROVOĐENjU IZBORA U BIH: CIK uvodi štambiljanje glasačkih listića štambiljom sa oznakom svakog posebnog biračkog mjesta

U sklopu dodatne zaštite integriteta izbornog procesa Centralna Izborna komisija je uvela nekoliko novina, a koje su propisane Pravilnikom CIK-a.

Više

POTPISAN SPORAZUM SA MUP-OM RS O ELEKTRONSKOJ RAZMJENI PODATAKA: Matične službe će podatak o prebivalištu lica, umjesto u pisanoj formi i putem pošte, pribavljati elektronskim putem

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, potpisali su u Banjaluci Sporazum o elektronskoj razmjeni podataka, čime će matične službe, podatak o prebivalištu lica, umjesto u pisanoj formi i putem pošte pribavljati na brži i jednostavniji način - elektronskim putem.

Više