Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavak reformi u skladu s kriterijima Evropske mreže sudskih vijeća

22.09.2022.


Unaprijediti rad pravosuđa u skladu sa standardima Evropske unije, jedan je od primarnih ciljeva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a imenovanje i napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija kao i rukovođenje cijelim sistemom pravosuđa, prepoznate su kao značajne oblasti za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada kako VSTV-a tako i cijelokupnog pravosuđa.

S ciljem identifikovanja mjera i koraka koje je potrebno poduzeti u unapređenju ovih oblasti, u Sarajevu je 19. septembra 2022. godine održano više tematskih sastanaka predsjednika VSTV-a BiH, članova predsjedništva VSTV BiH, direktora Sekretarijata VSTV-a BiH i članova Vijeća, sa predstavnicima Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Nizozemske.

Imenovanje i napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija, te unapređenje sistema upravljanja pravosuđem, identifikovane su na osnovu rezultata ranijih mjerenja neovisnosti, odgovornosti i kvaliteta rada koje provodi Evropska mreža sudskih vijeća (ENCJ), a VSTV BiH je već četiri godine dio ovog procesa na osnovu čega je, kao regulatorno tijelo, u mogućnosti praviti procjenu vlastitog sistema, te utvrđivati oblasti u kojima su promjene neophodne.

Tokom održanih sastanaka definisane su konkretne aktivnosti koje je u narednom periodu neophodno realizovati kako bi se ostvarili određeni pomaci, a učesnici sastanka saglasni su da su promjene ove vrste neizostavne u procesu izgradnje nezavisnog i odgovornog pravosudnog sistema i cjelokupnoj reformi pravosuđa, kao strateškog cilja VSTV BiH.

Značajnu ulogu u provođenju reforme pravosuđa u skladu s evropskim standardima zauzima trilateralna saradnja VSTV-a BiH, Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Nizozemske.

Dugogodišnja saradnja VSTV-a BiH, Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Nizozemske, rezultirala je jačanjem regulatorne uloge VSTV-a BiH, što je od iznimnog značaja u odnosu na ispunjenje misije i vizije VSTV-a BiH.


IZVOR: Vebsajt Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 19.09.2022.

Naslov: Redakcija