Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Dio struke nezadovoljan Prijedlogom zakona

Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, o kojem raspravljaju poslanici Narodne skupštine RS, je nepotreban i može dovesti do velikih problema, prije svega većeg odliva novca iz budžeta Srpske, ali i dodatno iskomplikovati situaciju kada je riječ o postupcima koji se vode pred sudovima u Republici Srpskoj.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: Osigurati da potrošač ne dolazi u zabunu kada je u pitanju cijena prilikom odabira proizvoda, te da se jasnije definira način lijepljenja deklaracije, ali i označavanja roka trajanja proizvoda

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo. Zajednička komisija zadužena je, u skladu s Poslovnikom Doma, da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Više

NACRT ZAKONA O ADVOKATURI U FBIH: Propisano je da je advokat dužan pružiti pravnu pomoć stranci koja mu se obrati, a može je uskratiti samo zbog razloga koje propisuje Zakon, a navedeni su i razlozi kada je advokat dužan odbiti pružanje pravne pomoći

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o advokaturi koji uređuje advokatsku djelatnost, uslove za obavljanje advokature, prava i dužnosti advokata, prestanak prava na obavljanje advokature i privremenu zabranu obavljanja advokatske djelatnosti, advokatskog stručnog saradnika i pripravnika, advokatski ispit i stručno usavršavanje.

Više