Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UREDBA O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFICIRANJA TRAŽBINA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FBIH: Period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.10.2020. i traje do 30.11.2020. godine, a nadležna agencija dužna je završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2020. godine

22.09.2020.


Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH.

Uredbom je propisano da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.10.2020. i traje do 30.11.2020. godine, a nadležna agencija dužna je završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2020. godine.

Izmjenom Uredbe omogućeno je starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime će biti direktno izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja po tom osnovu u sudskom postupku.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 17.09.2020

Izvod iz vjesti, Naslov: Redakcija