Zastava Srbije
Vesti slike

ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE “PRAKTIČNA PRIMJENA PIFC APLIKACIJE U PROCESU PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE I POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAVANJU”

Kompanija Paragraf organizovala je, 19. maja 2023. godine, savjetovanje na temu “Praktična primjena PIFC aplikacije u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju”.

Više
Vesti slike

DO 26. MAJA 2023. GODINE SEDMICE SUDSKE NAGODBE U SVIM SUDOVIMA U BIH

U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini, od 15. do 26. maja 2023. godine, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, bit će održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Potpora poplavljenim područjima

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju milion KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini, i to tako da se po 500.000 KM odobrava za najugroženije općine i gradove u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici u Sarajevu donijela Odluku o proglašenju 25. maja 2023. godine Danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine zbog godišnjice masakra tuzlanske mladeži na Tuzlanskoj kapiji 25.5.1995. godine.

Više