Zastava Srbije

ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE “PRAKTIČNA PRIMJENA PIFC APLIKACIJE U PROCESU PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE I POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAVANJU”

22.05.2023.


Kompanija Paragraf organizovala je, 19. maja 2023. godine, savjetovanje na temu “Praktična primjena PIFC aplikacije u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju”.

Savjetovanje je održano na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Predavači Jelena Ljuboja - načelnik Odjeljenja u Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske i Ivana Ljubojević - viši stručnni saradnik u Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske, obradile su sledeće teme:

  • Primjena PIFC aplikacije u procesu planiranja interne revizije zasnovanog na registru rizika u subjektima javnog sektora
  • Polugodišnje i godišnje izvještavanje o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske i primjena PIFC aplikacije u svrhu izvještavanja - obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u internoj reviziji, sadržaj, forma, način i rokovi dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja uz praktičan prikaz unosa podataka u procesu dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji CJH u PIFC aplikaciji.

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 21.05.2023.