Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE EVROPE: BiH da sprovede ustavnu reformu

Bez sveobuhvatne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana, stav je koji će biti iznesen u novoj rezoluciji o BiH koja će biti podnesena Vijeću Evrope.

Više

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju

Vlada Federacije BiH usvojila je Program rada za 2018. godinu koji je usklađen sa Reformskom agendom za BiH i Programom ekonomskih reformi FBiH 2018. – 2020. godine.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima

Savjet ministara je većinom glasova utvrdio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima s ciljem usklađivanja propisa koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Više

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA OD DUVANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE: Novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 maraka kazniće se pravno lice ako dozvoli pušenje duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a od 1.000 do 3.000 KM fizičko lice. Predviđene su i kazne za preduzetnike i to od 1.000 KM do 3.000 KM

Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje u RS-u stigao je u entitetsku parlamentarnu proceduru i predviđa oštre novčane kazne za sve one koji u zatvorenom javnom prostoru dozvole pušenje.

Više

ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE: Usaglašen amandman na Zakon

Na 15. sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata, koja je održana u Narodnoj skupštini Republike Srpske, usaglašen je Amandman I na Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske, broj: 02/1-021-1322/17.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772