Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima

22.01.2018.


Savjet ministara je većinom glasova utvrdio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima s ciljem usklađivanja propisa koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Dopune Zakona korak su naprijed u otklanjanju uočenih nedostataka u vezi sa evidentiranjem naplaćenih novčanih kazni i osiguranju uslova za praćenje njihove naplate kod izdavatelja prekršajnog naloga, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Ministarstvo pravde dostaviće Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH uz pribavljeno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u proceduru razmatranja po osnovnom zakonodavnom postupku.

Savjet ministara donio je dvije odluke o rasporedu kancelarijskog prostora za smještaj institucija BiH u Sarajevu, čime će biti ostvarena nova budžetska ušteda od oko 1,2 miliona KM na godišnjem nivou, navodi se u saopštenju.

Odlukom o rasporedu kancelarijskog prostora za smještaj institucija BiH u Sarajevu 15 institucija koje su zakupljivale prostor dobiće trajni smještaj u zgradi Union banke d.d. Sarajevo na adresi Dubrovačka 6.

Ovim institucijama je naloženo da najkasnije do kraja januara ove godine presele u dodijeljene prostorije i u skladu sa tim raskinu dosadašnje ugovore o zakupljivanju prostora.

Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu kancelarijskog prostora u zgradi za smještaj institucija BiH u ulici Đoke Mazalića broj 5 u Sarajevu.

Savjet ministara upoznat je sa Informacijom o ukupnim aktivnostima Direkcije za evropske integracije u vezi sa upravljanjem procesom evropskih integracija i usaglašavanjem svih odgovora na Upitnik Evropske komisije za BiH.

Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić o ostvarenom napretku informisao je Predsjedništvo BiH.

Na sjednici je donesen Pravilnik o obavezama prevoznika koji dovodi stranca na granični prelaz BiH.

Pravilnik prati evropske standarde i ovu oblast usklađuje sa Zakonom o strancima. Detaljno su obrađene obaveze i odgovornost prevoznika u slučajevima odbijanja strancima ulaska u BiH i rokovi za njihovo vraćanje, kao i obaveza podmirenja troškova zadržavanja te su pooštrene novčane kazne za počinioce prekršaja u ovoj oblasti.

Usvajanju pravilnika prethodio je proces javnih konsultacija, koji je Ministarstvo bezbjednosti provelo sa zainteresovanima u oktobru prošle godine.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge.

Izmjenom Pravilnika omogućava se nastavak vakcinacije svinja protiv klasične svinjske kuge do kraja 2018. godine radi sprečavanja širenja ove bolesti u BiH.

Savjet ministara usvojio je i programe rada za 2018. godinu Agencije za antidoping kontrolu, Agencije za osiguranje u BiH i Službe za poslove sa strancima.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u BiH za perioda 2018.-2023. godinu, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

On je ocijenio da je donesena dobra strategija, te napomenuo da su u njenoj izradi učestvovali eksperti iz svih policijskih agencija u BiH.

Ministar sigurnosti je istakao da je Strategija usvojena uz opću saglasnost svih ministara, s obzirom da niko nije izrazio nikakvu rezervu kada je riječ o borbi protiv zloupotrebe opojnih droga.

"Nakon usvajanja Strategije, obaveza svih policijskih agencija u BiH u skladu sa svojim nadležnostima je da donesu vlastite akcione planove vezano za njeno provođenje. Radna grupa koja je radila Strategiju će, najvjerovatnije na narednoj sjednici Vijeća ministara BiH, dobiti mandat da kao nadzorno tijelo prati implementaciju", rekao je Mektić.

On je pojasnio da je to najbolji način da Strategija, kao dokument, ne bi ostala mrtvo slovo na papiru i skupljala prašinu u nekoj ladici.

"To treba biti živa materija i non-stop će se raditi na praćenju implementacije Strategije, a lično sam spreman da u svakom trenutnu, transparentno, o tome informiramo javnost", dodao je ministar sigurnosti.

U okviru Strategije predviđeno je uključivanje obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, institucija civilnig društva koji mogu da doprinesu borbi protiv zloupotrebe droga.

Kad je riječ o problemu zloupotrebe opojnih droga, ministar sigurnosti je ukazao da o tome treba više govoriti u javnosti, nevladinom i vladinom sektoru, naglašavajući da je BiH na tranzitnom putu droge, odnosno takozvanoj "balkanskoj ruti".

"To je vrlo ozbiljan problem i za BiH. Prije deset i više godina to je bio problem velikih gradova, a danas je u svakom mjestu, čak je droga došla pred osnovne škole. Zbog toga pozivam sve nadležne da shvate strategiju ozbiljno i rade na njenom provođenju", dodao je Mektić.

Mektić smatra da do sada nije bilo uloženo dovoljno napora u borbu protiv zloupotrebe droge.

"Treba doći do narko-bosova i tek tada bi presjekli kanal krijumčarenja narkotika i napravili ozbiljne rezultate", dodao je on.

Vijeće ministara usvojilo je i Program rada Službe za poslove sa strancima za ovu godinu koji se, između ostalog, bavi pitanjima ilegalnih migracija. Ministar Mektić je naveo da se BiH, nakon presijecanja rute prelaska migranata preko Srbije prema Hrvatskoj i Mađarskoj, suočila sa prilivom ilegalnih migranata.

"Jedan broj tih migranata, oko 10.000, ostao je zaglavljen u Srbiji, odnosno između Srbije i Grčke, i oni polako cure iz tog područja", rekao je Mektić.

On je naveo da je otvorena nova ilegalna migrantska ruta iz Grčke, manji krak prema Hrvatskoj preko Albanije, Crne Gore i BiH, što postaje ozbiljan problem za BiH.

Ministar sigurnosti BiH napomenuo je da je ukazivao na ovaj problem na više sastanaka na nivou EU u Briselu i Varšavi.

"Ti podaci o broju migranata koji nas opterećuju možda nisu veliki za EU, ali za nas predstavljaju ozbiljan problem. Zamolio sam institucije EU, prije svega Agencija EU za nadzor vanjskih granica (Fronteks), da se posvetimo tome jer će na nivou godine biti znatan broj migranata koji neće opteretiti samo BiH, već i EU", naveo je Mektić.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 18.01.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772