Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju

22.01.2018.


Vlada Federacije BiH usvojila je Program rada za 2018. godinu koji je usklađen sa Reformskom agendom za BiH i Programom ekonomskih reformi FBiH 2018. – 2020. godine.

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada provesti u 2018. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u ovoj godini usmjereni su na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, rad na euroatlanskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH na razmatranje po skraćenom postupku, jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu koji zahtijeva redovnu proceduru.

Ove izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud Tuzla donio presudu kojom je utvrđeno da dio ovog Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Izmjenama zakona nadležno federalno ministarstvo predložilo je brisanje spornog člana kojim se provodi presuda Ustavnog suda, do donošenja novih sistemskih zakona iz oblasti zdravstva.

Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da uposlenik koji ulazi u sistem zdravstvenog osiguranja po nekom drugom pravnom osnovu (naprimjer, rad kod novog poslodavca) može nesmetano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze u vrijeme kad je radio kod njega.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 18.01.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772