Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 22. posebnoj sjednici Zaključke u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, po hitnom postupku.

Više

NACRT ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST: Uprava za indirektno oporezivanje ne podržava uvođenje diferencirane stope PDV-a

Zakon o porezu na dodanu vrijednost, kako bi bio u potpunosti usklađen s direktivom Evropske unije, morat će doživjeti neke izmjene, a Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost upućen je na javne konsultacije koje će trajati do sredine decembra.

Više

NACRTI ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU: Poziv za dostavljanje sugestija na nacrte zakona

U skladu sa planiranim aktivnostima u 2021. godini, Ministarstvo finansija Republike Srpske je izradilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koje je Vlada Republike Srpske razmatrala i utvrdila na 141. sjednici od 14.10.2021. godine.

Više

U KS U PRIPREMI ZAKONI O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I O EKONOMSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto najavio je, nakon tematske sjednice Vlade KS s Udruženjem poslodavaca KS, skoro formiranje radne grupe za izradu novog zakona o posredovanju u zapošljavanju.

Više

ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PUTNIČKOJ TAKSI - NAKNADI ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE AVIOPROMETA U FEDERACIJI BIH: Ukida se plaćanje putničke takse sa sarajevskog aerodroma, očekuje se više putnika i destinacija

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji BiH.

Više