Zastava Srbije

U KS U PRIPREMI ZAKONI O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I O EKONOMSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU

21.10.2021.


Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto najavio je, nakon tematske sjednice Vlade KS s Udruženjem poslodavaca KS, skoro formiranje radne grupe za izradu novog zakona o posredovanju u zapošljavanju.

Forto je naveo da je zaključeno da će, osim te, biti formirana i radna grupa za izradu zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću koji je Vlada 2019. donijela u formi nacrta, ali je zaustavljen u skupštinskoj proceduri.

"Treći zaključak je da Vlada KS naglašava opredjeljenje da modernizira Službu za zapošljavanje na čijoj evidenciji je oko 60.000 osoba koje treba potaknuti da aktivno traže posao", istakao je Forto.

Dodao je da će ponovo biti aktivirana radna grupa za analizu tržišta rada, te formirana nova radna grupa koja će zajedno s poslodavcima sačiniti program koji će ciljati zapošljavanje boračke populacije i članova njihovih porodica.

Također, Forto je najavio da će Vlada održavati tematske sjednice s Udruženjem poslodavaca KS najmanje jednom kvartalno.

Predsjednik Udruženja poslodavaca KS Safudin Čengić izjavio je da je njihovo udruženje delegiralo temu današnje sjednice i zahvalio Vladi što je prihvatila sve njihove prijedloge.

Naglasio je da od Vlade očekuju da osigura sredstva za prekvalifikaciju velikog broja osoba sa evidencija nezaposlenih kako bi poslovna zajednica imala potreban kadar.


IZVOR: Vebsajt Klix, 14.10.2021.

Naslov: Redakcija