Zastava Srbije

NACRTI ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU: Poziv za dostavljanje sugestija na nacrte zakona

21.10.2021.


U skladu sa planiranim aktivnostima u 2021. godini, Ministarstvo finansija Republike Srpske je izradilo Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koje je Vlada Republike Srpske razmatrala i utvrdila na 141. sjednici od 14.10.2021. godine.

Cilj pomenutih zakona je modernizacija pravnog okvira kojim se regulišu platni promet i platne transakcije na bazi platnih kartica. Novi instituti utvrđeni nacrtima zakona, kao što su osnovni platni račun, međubankarska naknada i slično treba da doprinesu većoj finansijskoj inkluziji, većoj transparentnosti kartičarskog poslovanja i stvaranju preduslova za dalji razvoj bezgotovinskog plaćanja i platnog prometa uopšte.

Ovim putem želimo za izrazimo zahvalnost svim subjektima koji su svojim svojim komentarima dali doprinos u izradi nacrta zakona i pozivamo ih da i dalje prate proces, te dostave svoje sugestije za izradu prijedloga zakona do konačnog usvajanja.

Prijedlozi, komentari i sugestije na predložene odredbe nacrta zakona se mogu dostaviti elektronskim putem na adrese: mf@mf.vladars.net i v.todorovic@mf.vladars.net


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 15.10.2021.

Naslov: Redakcija