Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: 21. juna 2016. godine 17. posebna sjednica NS RS o popisu stnivništva u BiH

Sedamnaesta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će parlament zauzeti stav u vezi popisa stanovništva u BiH, biće održana u utorak, 21. juna 2016. godine, sa početkom u 10 časova, odlučeno je na sjednici skupštinskog kolegijuma.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjet Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH, usvojen Prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kategorije sportista/sportistkinja, postupak svrstavanja sportista u kategorije, kriteriji za kategorizaciju sportista, oblici i naćin ostvarivanja prava koje sportisti ostvaruju na osnovu kategorizacije sportista na nivou Bosne i Hercegovine.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: Predviđeno je preciznije regulisanje saradnje entitetskih sudskih policija. Predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum s predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći u izvršavanju naredbi za sudove iz FBiH

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS predviđeno je preciznije regulisanje saradnje entitetskih sudskih policija. Propisano je da predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum s predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između entitetskih sudskih policija kako bi se regulisali određeni zadaci kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH.

Više

NEOPHODNO REINTEGRIRANJE PRAVA NA NAKNADU ZAPOSLENOJ PORODILJI U SISTEM PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, istakao je tri moguća rješenja problema porodilja u Federaciji BiH, koja će biti razmatrana na jednoj od narednih sjednica Vlade Federacije BiH.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772