Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjet Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH, usvojen Prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske


 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kategorije sportista/sportistkinja, postupak svrstavanja sportista u kategorije, kriteriji za kategorizaciju sportista, oblici i naćin ostvarivanja prava koje sportisti ostvaruju na osnovu kategorizacije sportista na nivou Bosne i Hercegovine.

Osnov za kategorizaciju sportista je ostvareni značajan sportski rezultat koji je sportista osvario na zvaničnim medunarodnim takmičenjima u sportskim diciplinama koje su na zvaničnom progamu Olimpijskih igara u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC), Paraolimpijskih igara u organizaciji Internacionalnog paraolimpijskog komiteta (IPC) i Specijalne olimpijade u organizaciji Međunarodne specijalne olimpijade, odnosno plasman za učešće na navedenim takmičenjima na način i pod uslovima propisanim Pravilnikom.

Kategorije utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i to u skladu sa obezbjeđenim sretstvima u budžetu BiH na poziciji "Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne sportiste i vrhunske sportiste međunarodnog razreda".

Vijeće ministara je utvrdilo i Prijedlog sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju mladih zemalja zapadnog Balkana (RYCO), koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika ovlasti predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.

Ovaj sporazum slijedi ciljeve navedene u "Berlinskom procesu" i zasnovan je na "Zajedničkoj izjavi o uspostavi Regionalnog ureda za saradnju mladih na zapadnom Balkanu", koju su 27. augusta 2015. godine, na konferenciji u Beču, potpisali premijeri zemalja zapadnog Balkana.

Potpisivanje Sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju mladih zemalja zapadnog Balkana planirano je 4.jula 2016. godine u Parizu, tokom sastanka na nivou premijera.

Tekst sporazuma usaglasila je međunarodna radna grupa, u kojoj su učestvovali predstavnici svih zemalja zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina za provedbu Sporazuma treba planirati budžetska sredstva u iznosu od 154.000,00 eura na godišnjem nivou.

Sporazumom je planirano da sjedište RYCO-a bude u Tirani, Albanija.

Vijeće ministara BiH tvrdilo je Prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske.

U skladu s Prijedlogom sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske, BiH i Turska uzajamno priznaju važeće vozačke dozvole izdate od nadležnih organa jedne ugovorne strane osobama koje borave turistički na teritoriji druge ugovorne strane ili komercijalnim vozačima u tranzitu.

Zamjena vozačke dozvole koju su izdali nadležni organi jedne države, za osobu koja legalno boravi na teritoriji druge u, bit će obavljena bez polaganja teoretskog i praktičnog ispita za upravljanje onom kategorijom i potkategorijom motornih vozila za koju je izdata originalna vozačka dozvola.

Odredbe sporazuma neće se primjenjivati na vozačke dozvole izdate u jednoj od država na osnovu zamjene vozačkih dozvola izdatih u trećim zemljama.

Prijedlog sporazuma bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju zakonsku proceduru, a za potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa BiH.


Izvor: Vebsajt BHRT, 20.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772