Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijete Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza za period april - juni 2022. godine, te Odluka o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva

Vijeće ministara BiH jednoglasno je donijelo Odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva, kao podršku poljoprivrednicima, nakon poremećaja na globalnom tržištu i rasta cijena.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni Zaključci o mjerama u oblasti indirektnih poreza

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 29. posebnoj sjednici Zaključke u vezi Informacije o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije kojim se predlaže da se u parlamentarnu proceduru BiH uputi Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o PDV-u, kojim će biti definisane snižena stopa PDV-a od nula odsto na osnovne životne namirnice i viša od 22 odsto na luksuzna dobra i usluge.

Više

VLADA KS: Utvrđen Nacrt zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM: Smanjit će se nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima, odnosno ujednačit će se prava za sve parove kojima je ova usluga indicirana na području Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO).

Više