Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU RS: Prodaja voznih karata posredstvom interneta može se vršiti putem elektronske prodavnice, elektronske platforme, internet stranice, internet portala i mobilnih aplikacija. Ovu vrstu prodaje karata, osim autobuskih stanica i terminala, može vršiti i turistička agencija

21.03.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi, kao i u potrebi usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti sa odgovarajućim direktivama Evropske unije.

Najznačajnija rješenja koja su predložena u ovom nacrtu odnose se na uređenje pitanja prodaje voznih karata putem interneta i prava putnika u javnom linijskom prevozu.

Prodaja voznih karata posredstvom interneta može se vršiti putem elektronske prodavnice, elektronske platforme, internet stranice, internet portala i mobilnih aplikacija. Ovu vrstu prodaje karata, osim autobuskih stanica i terminala, može vršiti i turistička agencija. S tim u vezi, propisan je i način raspodjele naknade za uslugu koja je ostvarena na osnovu prodaje voznih karata.

Pored navedenog, jasnije i preciznije su propisane odgovarajuće upravne mjere i sankcije za suzbijanje nelegalnog prevoza lica, kao i obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju na način kojim se obezbjeđuje maksimalna bezbjednost putnika i njegova redovnost.

Ove izmjene i dopune iskorišćene su i za detaljnije propisivanje inspekcijskog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila, kao i pooštravanje pojedinih kaznenih mjera, s ciljem strožeg sankcionisanja nelegalnog prevoza putnika.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.03.2022.

Naslov: Redakcija