Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZBOR GLAVNOG TUŽIOCA TUŽILAŠTVA BIH 23. JANUARA 2019. GODINE

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) će na sjednici koja će biti održana 23. januara birati glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Više

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Osigurati sredstva za rad na predmetima ratnih zločina

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) ponovo poziva predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da u okviru budžeta za 2019. godinu odobre dovoljna sredstva u budžetima pravosudnih institucija za osiguravanje plaća i naknada tužilaca i sudija koji se trenutno finansiraju u okviru Projekta IPA 2013 državnog paketa pomoći.

Više

VLADA FBIH: Usvojena inicijativa za pokretanje revizije diploma

Na sjednici u Mostaru, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH.

Više

VLADA RS: Donijete Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o boračkom dodatku, Odluka o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu

Vlada Republike Srpske donijela je, na 4. sjednici, održanoj u Banjaluci, Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o boračkom dodatku.

Više

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE: Isto lice ne može po dva osnova primati platu ili naknadu iz budžeta RS

Stručna radna grupa izradila je novi zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, a jedna od najznačajnijih novina mogla bi biti da isto lice ne može po dva osnova primati platu ili naknadu iz budžeta Republike Srpske.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772