Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Osigurati sredstva za rad na predmetima ratnih zločina

21.01.2019.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) ponovo poziva predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da u okviru budžeta za 2019. godinu odobre dovoljna sredstva u budžetima pravosudnih institucija za osiguravanje plaća i naknada tužilaca i sudija koji se trenutno finansiraju u okviru Projekta IPA 2013 državnog paketa pomoći.

Ističu da je u toku završna faza implementacije projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH" koji se finansira uz podršku Evropske unije.

Temeljem Ugovora o grantu, Evropska unija je u proteklom periodu osigurala značajna sredstva namijenjena za finansiranje ljudskih kapaciteta i materijalnih troškova za procesuiranje predmeta ratnih zločina u okviru 15 tužilaštava i osam sudova u Bosni i Hercegovini.

Tokom implementacije projekta imenovan je 21 tužilac i sudija čije su se plate i naknade u proteklih pet godina finansirale iz donatorskih IPA sredstava.

Pored tužilaca i sudija, iz projektnih sredstava je finansirano i 114 pozicija pratećeg netužilačkog i nesudskog osoblja.

Kako je planirano da Projekat bude finaliziran tokom 2019. godine, te da u narednim fazama projekta nije predviđeno finansiranje plata tužilaca i sudija, nego isključivo pratećeg osoblja, VSTV BiH je u više navrata pozivao nadležna ministarstva finansija i pravde u Bosni i Hercegovini da prilikom pripreme budžeta za 2019. godinu imaju u vidu da finansiranje plata i naknada tužilaca i sudija treba da bude preuzeto i osigurano u okvirima redovnih budžeta pravosudnih institucija.

Nažalost, iz VSTV konstatuje da njihovi pozivi nisu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja budžeta na nekim od nivoa vlasti te su izrazili zabrinutost činjenicom da odobrenim budžetom pravosudnih institucija za 2019. godinu u Republici Srpskoj nisu osigurana dovoljna sredstva kako bi bilo preuzeto finansiranje plata svih tužilaca i sudija iz redovnog budžeta institucija, saopćeno je iz VSTV.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 17.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772