Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KONKURS ZA IZBOR NOTARA U RS

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je u skladu sa Zakonom o notarima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011, 20/2014 i 68/2017), raspisalo konkurs za izbor notara u Republici Srpskoj.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj u 2018. godini

Vlada Republike Srpske donijela je, na 186. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, na prijedlog Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske, Odluku o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj u 2018. godini.

Više

ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA: Investitor, odnosno vlasnik bespravno sagrađenog objekta, plaća naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i rentu obračunatu za korisnu površinu objekta ili dijela objekta koji je predmet legalizacije, što obračunava nadležno odjeljene u jedinicama lokalne samouprave

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je da je stupio na snagu Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018), te pozvala vlasnike takvih objekata da što prije podnesu zahtjeve za legalizaciju da bi izbjegli kazne predviđene u vidu dodatnih naknada.

Više

NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJAMA I REPREZENTATIVNIM ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA: Nacrt zakona upućen u parlamentarnu proceduru FBiH

Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Više

BRČKO DISTRIKTU NEOPHODNA FISKALIZACIJA

Zbog nepostojanja fiskalizacije svako deseto preduzeće u Brčko distriktu je pod sumnjom da ne prikazuje stvarno stanje prometa, te da se služi utajama poreza.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772