Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJAMA I REPREZENTATIVNIM ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA: Nacrt zakona upućen u parlamentarnu proceduru FBiH

20.07.2018.


Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Taj zakon uređuje postupak i uslove sticanja statusa organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, područje, svrhu i ciljeve djelovanja, zadatke, vođenje registra organizacija, finansiranje, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH.

Organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) je udruženje koje okuplja osobe s istom vrstom invaliditeta, urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti, kao i ono koje okuplja osobe sa statusom invalida rada, bez obzira na vrstu invaliditeta, i djeluje u interesu svoga članstva i u javnom interesu, na svim područjima od značaja za njihov položaj definiran Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Organizacija civilnih žrtava rata (OCŽR) je udruženje koje okuplja osobe s utvrđenim statusom civilne žrtve rata i djeluje u interesu svoga članstva i u javnom interesu, na svim područjima definiranim Konvencijom i drugim od značaja za njihov položaj.

Svrha OOSI i OCŽR je da, na osnovama dobrovoljnog udruživanja i zajedničkih potreba, promovišu i zagovaraju, štite i ostvaruju interese populacije koju okupljaju, s ciljem uživanja propisanih prava, postizanja jednakih mogućnosti i njihovog punog uključivanja.

Zakon definiše reprezentativne općinske, kantonalne i federalne OOSI i OCRŽ.

Status reprezentativne OOSI i OCŽR utvrđuje nadležno ministarstvo putem javnog poziva za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja ovog statusa. Status reprezentativnosti može steći OOSI i OCŽR koja okuplja najveći broj redovnih članova na području općine, kantona ili FBiH. Pri tome kantonalna reprezentativna organizacija mora okupljati redovne članove iz većine općina tog kantona (i to najmanje po tri člana iz jedne općine), a federalna mora imati članice - kantonalne organizacije u najmanje pet kantona, od kojih su minimalno dvije reprezentativne.

Redovan javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti bit će objavljivan svake tri godine. Vanredni javni poziv može biti i prije isteka trogodišnjeg roka ukoliko reprezentativna organizacija za određenu vrstu invaliditeta, iz razloga propisanih ovim zakonom, izgubi taj status. Vanredni javni poziv bit će objavljivan u roku od 30 dana od dana objave rješenja o prestanku statusa reprezentativnosti u službenim glasilima. Status reprezentativnosti koji je organizacija stekla po vanrednom javnom pozivu utvrđuje se za period do isteka roka od tri godine, kada je predviđeno objavljivanje redovnog javnog poziva.

Djelatnost koju obavljaju OOSI i OCŽR i reprezentativne OOSI i OCŽR je neprofitna. U skladu s važećim propisima, ove organizacije mogu obavljati i profitnu djelatnost, ali ona ne smije biti organizovana kao osnovna djelatnost. Dobit ostvarena obavljanjem djelatnosti može biti korištena isključivo za ostvarivanje ciljeva organizacije utvrđenih statutom.

OOSI i OCŽR, kao i reprezentativne organizacije, koje djeluju na nivou općine, kantona i Federacije BiH, mogu se međusobno udruživati i formirati koordinaciju, vijeće i drugi oblik djelovanja. Za formiranje organizacije udruženja potrebno je najmanje pet članica organizacija, predstavnica različitih vrsta invaliditeta. No, takve organizacije ne mogu steći status OOSI i OCŽR. Reprezentativne OOSI i OCŽR mogu biti finansirane iz općinskog, kantonalnog ili federalnog budžeta, u skladu s nivoom organizovanja, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 19.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772